அசாம், வங்காளத்தில் சூறாவளி பேரழிவைத் தொடர்ந்து, கூச் பெஹார் மாவட்டத்தில் 2 பேர் கொல்லப்பட்டனர் மற்றும் 50 பேர் காயமடைந்தனர் » allmaa

Go to top
%d bloggers like this: