அமெரிக்கா: நியூ மெக்சிகோவில் ஏற்பட்ட தீயை ஒரு பேரழிவு என்று பிடென் அறிவித்தார், 6000 க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வெளியேற வேண்டிய கட்டாயம் » allmaa

Go to top
%d bloggers like this: