அமெரிக்கா: ரஷ்யா-உக்ரைன் போரை ‘இனப்படுகொலை’ என்று கூறி, பிடன் கூறினார் – புடின் உக்ரைனில் இருந்து ‘துடைக்க’ விரும்புகிறார் » allmaa

Go to top
%d bloggers like this: