அமெரிக்க, ஊழியர்களுக்கு வன்முறை அச்சுறுத்தல் இருப்பதாக ரஷ்ய தூதர் குற்றம் சாட்டினார், CIA மற்றும் FBI முகவர்கள் தூதரகத்திற்கு வெளியே சுற்றித் திரிகிறார்கள் » allmaa

Go to top
%d bloggers like this: