இராணுவத் தளபதி லடாக்கை அடைந்தார்: LAC இன் முன்னோக்கி நிலைகளில் உள்ள வீரர்களுடன் சந்திப்பு, ஒட்டுமொத்த இராணுவத் தயார்நிலை பற்றிய தகவல் கிடைத்தது » allmaa

Go to top
%d bloggers like this: