உடல் எடையை குறைத்தல்: காலை உணவாக முட்டை மற்றும் இரவு உணவில் தந்தூரி சிக்கன் சாப்பிட்டதால், சிறுவன் தனது எடையை 66 கிலோ குறைத்துள்ளான், அடையாளம் காண்பது கடினம் » allmaa

Go to top
%d bloggers like this: