உத்தவ் தாக்கரேவின் ‘அவரது வயதைப் பாருங்கள், அவர் எவ்வளவு முணுமுணுக்கிறார்…’ என்பதற்கு தேவேந்திர ஃபட்னாவிஸ் தக்க பதிலடி கொடுப்பார். » allmaa

Go to top
%d bloggers like this: