கர்கோன் வன்முறை: காங்கிரஸ் தலைவர் குர்ஷித் கூறினார் – முஸ்லிம்கள் வழக்கம் போல் நாட்டிற்காக தங்கள் உயிரைக் கொடுப்பார்கள், பிரித்து ஆட்சி செய்யும் கொள்கையை நிறுத்துங்கள் » allmaa

Go to top
%d bloggers like this: