கவலை! ஆண்டு முழுவதும் மழைப்பொழிவு 10 ஆண்டுகளுக்கும் குறைவாக உள்ளது, பருவமழையும் பாதிக்கப்படுகிறது » allmaa

Go to top
%d bloggers like this: