குஜராத்தில் ஒட்டுமொத்த ஆட்சியும் மாறி, பிறகு பல மாநிலங்களில் முதல்வராக இருந்த பா.ஜ.க., மாற்றத்தில் வெற்றி பெற வழி தேடுகிறது. » allmaa

Go to top
%d bloggers like this: