குணால் கேமு தனது மாமியார் வீட்டில் இரவு உணவு மேசையில் என்ன நடக்கிறது என்று கூறினார், கூறினார் – கரீனா கபூர் சாப்பிடுவதை கடினமாக்குகிறார் » allmaa

Go to top
%d bloggers like this: