பாகிஸ்தான்: பிரதமர் ஷெஹ்பாஸ் ஷெரீப் அமைச்சரவை அமைப்பதில் சிறிது காலம் எடுக்கலாம், அனைத்து கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் இணைந்து பணியாற்றுவார் » allmaa

Go to top
%d bloggers like this: