பிரான்சுக்கு மக்ரோன் திரும்புவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது: ஹிஜாப் அணிந்தால் அபராதம் விதிக்கப்படும் என உறுதியளித்த லு பென் போட்டியிட்டார், ஆனால் கருத்துக்கணிப்பில் பின்தங்கியுள்ளார் » allmaa

Go to top
%d bloggers like this: