புலம் பெயர்ந்த பறவைகள் ஆயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர்கள் பயணம் செய்து ஒரே இடத்தை அடைய வழி தவறாமல் எப்படி செல்கின்றன, இதுதான் ரகசியம் » allmaa

Go to top
%d bloggers like this: