மது அருந்திவிட்டு அடிக்கும் கணவன்: அதிலிருந்து விடுபட மனைவி முதலில் மது பாட்டிலில் தூக்க மாத்திரையை கலந்து, பைஜாமாவால் கழுத்தை நெரித்து கொன்றார். » allmaa

Go to top
%d bloggers like this: