50 வது நாள் போர்: 14 ரஷ்ய நிறுவனங்கள் மீது ஆஸ்திரேலியா புதிய தடைகளை விதித்தது, அமெரிக்கா உக்ரைனுக்கு புதிய இராணுவ உதவி அளிக்கிறது » allmaa

Go to top
%d bloggers like this: