மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2022 23 ஆம் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டை தற்போது முழுமையாக தாக்கல் செய்திருக்கிறார்

மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2022 23 ஆம் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டை தற்போது முழுமையாக தாக்கல் செய்திருக்கிறார் அவர் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். அது நாம் பார்த்துக்கொண்டிருப்பது ஏற்கனவே ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரை இருந்த வழங்கும்…